ตารางการอบรม

 • ครั้งที่ 1 รุ่น 3
  14 มีนาคม 2562
  Opening Session and Introduction to the Rule of Law and Sustainable Development
 • ครั้งที่ 2 รุ่น 3
  21 มีนาคม 2562
  17.30 - 18.10 “The UN Sustainable Development Goals and the Significance of the Rule of Law”
  by Mr. Nicholas Booth Advisor on Conflict Prevention, Access to Justice and Human Rights United Nations Development Programme (UNDP)
  18.30 - 19.30 “Linkages of Public Policy and Private Practice to SDGs”
  • คุณกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
  • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกํากับกิจการพลังงาน
  • คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส
 • ครั้งที่ 3 รุ่น 3
  28 มีนาคม 2562
  TIJ-UNODC Borderless Youth Forum on Innovation, Justice and Collaboration for the 2030 Agenda @United Nations ESCAP
   
 • ครั้งที่ 4 รุ่น 3
  29 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
  RoLD Field Trip on Partnership to Promote the Rule of Law and Social Justice @HuaHin
 • ครั้งที่ 5 รุ่น 3
  4 เมษายน 2562
  Business, Social Enterprise, and Human Rights
 • ครั้งที่ 6 รุ่น 3
  18 เมษายน 2562
  Technology and Inequality
 • ครั้งที่ 7 รุ่น 3
  25 เมษายน 2562
  Visit to Ban Kanjahapisek Juvenile Vocational Training Center for Boys @NakhonPrathom
 • ครั้งที่ 8 รุ่น 3
  2 พฤษภาคม 2562
  Access to Justice for Vulnerable Groups
 • ครั้งที่ 9 รุ่น 3
  15 พฤษภาคม 2562
  RoLD in Action in brief
 • ครั้งที่ 10 รุ่น 3
  29 พฤษภาคม 2562 - 2 มิถุนายน 2562
  RoLD Field Trip (International)