9 มี.ค. 2560

สถาบันทีไอเจ เปิดโครงการ RoLD Program ส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร หรือ RoLD Program (โรลด์ โปรแกรม) เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ ในประเด็นหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

โดยมี ลุค สตีเว่นส์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติและผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เจเรมี ดักลาส ผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งองค์การสหประชาชาติ ดร. รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดการระชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เมื่อเร็วๆ นี้