11 พ.ค. 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จ ประทานพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและพัฒนา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จ ประทานพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและพัฒนา  ทรงแนะก่อนบังคับใช้กม.อย่างเคร่งครัด ควรคำนึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และประเพณี