4 พ.ค. 2561

เปิดประเด็นเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ “FinTech กับหลักนิติธรรม”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดประเด็นฟินเทค (FinTech) กับหลักนิติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิรไท สันติประภพ (กลาง) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎเกณฑ์ทางการเงินในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการจัดกิจกรรมอบรมสำหรับผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD Program) รุ่นที่ 2 ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้