RoLDNETWORK

RoLD Fellows

นารี ตัณฑเสถียร (เปี้ยก)
Naree Tantasathien

อธิบดีอัยการ สำนักที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานอัยการสูงสุด

Deputy Director General Department of Legal Counsel
Office of Attorney General

นิทัสมัย รัญเสวะ (ต้อม)
Nitasmai Ransaeva

หัวหน้า - Thailand Policy Lab
โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

Head - Thailand Policy Lab
United Nations Development Programme

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (ปืน)
Narit Therdsteerasukdi

รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Deputy Secretary General, Board of Investment
Office of the Board of Investment, The Prime Minister's Office (BOI)

นพพล เตชะพันธ์งาม
Nophol Techaphangam

ผู้ก่อตั้งและ CEO
บริษัท เซอร์คิวลาร์ริตี จำกัด (nornnorn)

Founder & CEO
nornnorn (Circularity Co., Ltd.)

เนติธร ประดิษฐ์สาร (เมา)
Nethithorn Praditsarn, Ph.D

ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร/รองกรรมการผู้จัดการด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

Executive Asistant to CEO / Vice President Sustainability and Communications
Charoen Pokphand, Group Co.,Ltd

นิจ ตันติศิรินทร์ (นิจ)
Nij Tontisirin, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Assistant Professor
Thammasat University

นิรุฒ มณีพันธ์ (รุฒ)
Niruj Maneepun

ผู้ว่าการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

Governor
State Railway of Thailand

นพดล ปิ่นสุภา (ต่าย)
Noppadol Pinsupa

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

President
IRPC Public Company Limited

นพเก้า สุจริตกุล (เต๋า)
Noppakao Sucharitakul

ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Exeutive Vice President , Head of Social Development Group
Stock Exchange of Thailand (SET)

นภนันท์ จันทราชโลธร (อ๋อง)
Noppanan Jantarachlotorn

ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Legal Counsel
Office of the Council of State

นพพล ชูกลิ่น (ตั้ม)
Noppol Chuklin, Ph.D.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
RBS กรุ๊ป / บริษัท รีเทล โซลูชั่นส์ จำกัด

CEO
RBS Group / Retail Business Solution Co., Ltd.

นุสรา บัญญัติปิยพจน์ (นุช)
Nusara Banyatpiyaphod

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

President
Ocean Life Insurance Public Company Limited

นิภพล สุขนิยม (ตี๋)
Nippol Sukniyom

กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 8

ผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 8
Investigation Division 8

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร (เบ้)
Nirat Phongsittithaworn

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

Deputy Permanent Secretary

นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ (ปั๋ม)
Nareeluc Pairchaiyapoom

ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Director of International Human Rights Divistion
Rights and Liberties Protection Department, Ministry of Justice

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (เคน)
Nakarin Wanakijpaibul

กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการบริหาร
บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด

Managing Director and Editor in Chief
The Standard

น้ำแท้ มีบุญสล้าง (น้ำ)
Namtaee Meeboonsalang, Ph.D.

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาการสอบสวนเเละการดำเนินคดี
สำนักงานอัยการสูงสุด

Office of the Attorney General

นิเวศน์ อาภาวศิน (เวศน์)
Niwate Arpawasin

ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Commander of High-Tech Crime Division
Royal Thai Police

นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ (นพ)
Nopasin Poolsawat

ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Commander of Crime Investigation Division Provincial Police Region 7
Royal Thai Police

นันทริกา ชันซื่อ (หนิ่ง)
Nantarika Chansue

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director at Veterinary Medical Aquatic Animals Research Center, Faculty of Veterinary Science
Chulalongkorn University

นภสร ประนิช (ปุ๊ย)
Napasorn Pranich

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด

Chief Executive Officer
Sparsha Beauty & Slim Co., Ltd.

นันทวุฒิ สุวรรณละออง (เอก)
์Nunthavut Suwanlaong

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Deputy Commissioner, Provincial Police Region 2
Royal Thai Police